Permanente Educatie

Met behulp van permanente educatie onderhouden en ontwikkelen onze professioneel begeleiders hun kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor de uitoefening van het vak van coaching, supervisie of organisatiebegeleiding. Wij vinden het belangrijk dat onze geregistreerde supervisoren, registercoaches en organisatiebegeleiders zich blijven ontwikkelen als professional en hun kennis onderhouden en verder ontwikkelen. 

Toekenning LVSC PE-punten

Organisaties of individuen die educatieve activiteiten aanbieden op Post HBO-niveau (of gelijkwaardig) voor professioneel begeleiders, kunnen hiervoor LVSC PE-punten aanvragen. Onze leden dienen zich voor hun beroepsregistratie continue bij te scholen en tonen dit aan met PE punten. De beoordeling van educatieve activiteiten wordt gedaan door onze afdeling beroepsregistratie. 

Categorieën waar PE-punten voor aangevraagd kunnen worden zijn: cursussen/trainingen, lezingen, workshops of congressen. 

Criteria
LVSC heeft een aantal criteria opgesteld waaraan bij- of nascholing moet voldoen om in aanmerking te komen voor LVSC PE punten. Een educatieve activiteit dient:

  • 100% relevant te zijn voor het vakgebied supervisie of coaching
  • Eén of meerdere van de volgende competenties uit te lichten: 1: begeleiden van leerprocessen, 2: gericht op de werkcontext, 3: resultaatgericht werken 4: gericht op zelfsturing in werken en leren, 5: vormgeven van interactie, 6: professioneel werken, 7 ethisch handelen.
  • expliciet aan supervisoren/coaches/organisatiebegeleiders/professioneel begeleiders te worden aangeboden
  • Post-HBO of vergelijkbaar niveau te hebben
  • Minimaal 2 contacturen omvatten *
  • Minder uren te bevatten dan de minimumeis voor het aantal contacturen voor erkenning van een coachopleiding. In dit geval wordt het gezien als een opleiding en niet als een bijscholingsactiviteit. De studiebelasting van een erkende coachopleiding is minimaal 350 uur (=12,5 ECTS) waarvan minimaal 130 contacturen.  

* Per 4 contacturen wordt 1 LVSC PE-punt toegekend. Er worden geen aanvullende berekeningen toegepast (StudieBelastingsUren e.d. tellen niet mee). Per workshop van 2 uur wordt 0,5 LVSC PE punt toegekend.

Kosten en duur erkenning bijscholing:

Samenwerking LVSC en Stir: Wederzijdse erkenning bijscholing voor coaches

Per 1 oktober 2022 werken LVSC en Stir samen m.b.t. erkenning van bijscholing. 

In maart 2020 kwam een delegatie bijeen vanuit het bestuur van Stir en vanuit het bestuur van LVSC om een verdere samenwerking te verkennen in relatie tot het wederzijds erkennen van externe aanbieders voor bijscholing.

Het doel van de samenwerking is enerzijds het aanbod van erkende bijscholing vergroten voor LVSC (geregistreerde) leden en geregistreerde coaches van Stir. Anderzijds voor aanbieders van bijscholing een eenvoudiger administratief proces ontwikkelen voor erkenning van bijscholing door beide partijen (wederzijdse erkenning van bijscholing voor coaches).

In 2021 is er een pilot gedaan om te onderzoeken of de kwaliteitscriteria voor erkenning van bijscholing van hetzelfde niveau zijn. Tijdens de pilot zijn een aantal aanvragen voor erkenning van bijscholing gezamenlijk beoordeeld. Hiervoor is het aanvraagformulier voor erkenning bijscholing op elkaar afgestemd en waar nodig aangepast. De pilot is positief afgesloten en geëvalueerd: Stir en LVSC hanteren gelijkwaardige kwaliteitscriteria. 

Onze samenwerking start officeel per 1 oktober 2022. De volgende afspraken gaan dan in werking:
- Gezamenlijke tarieven voor erkennen van bijscholing hanteren (zie tarieven op pagina Tarieven erkenning opleiding en PE-punten).
- de verantwoording voor erkenning bij de tweede partij is voor de aanvrager. De aanvrager vraagt de erkenning aan met behulp van het verkregen registratiebewijs bij de eerste partij.
- Bij erkenning van de aanvraag bij de eerste partij ontvangt de aanvrager vrijblijvend de mogelijkheid om met 50% korting op het tarief erkenning bij de tweede partij te ontvangen. 
- Erkenning geldt voor de duur van twee jaar en aanvrager is verplicht ook voor twee jaar te betalen.
- Na twee jaar vervalt de korting en bepaalt de aanvrager zelf per partij of er behoefte is aan een vervolg erkenning. 

Aanvragen PE punten

Om PE-punten aan te vragen kun je onderstaand formulier downloaden en mailen naar registratie@lvsc.eu.

Download PE-punten aanvraagformulier


Vermelding op onze website
en extra promotie

Na toekenning van PE-punten word je activiteit geplaatst in het overzicht met extern PE-aanbod. We plaatsen je logo, link naar je website en een korte tekst van max. 100 woorden op de website.

  • Extra optie: Promotie in activiteitenoverzicht en ledennieuwsbrief

Wil je extra promotie van je PE-activiteit? Dat kan, indien je 10% korting verleent aan LVSC-leden op de prijs van de scholingsactiviteit

Wij zorgen er dan voor dat de startdatum van je activiteit óók geplaatst wordt in het activiteitenoverzicht op onze website. Daarnaast worden PE-activiteiten met ledenkorting gecommuniceerd in de LVSC-nieuwsbrief. Zodoende wordt je scholingsaanbod actief onder de aandacht van de leden gebracht. Indien je gebruik wilt maken van deze extra optie kun je dit aanvinken op het aanvraagformulier. Lees hier de voorwaarden voor de plaatsing van een PE-activiteit op de website. Heb je doorlopend aanbod? Je activiteit kan alleen geplaatst worden in het activiteitenoverzicht indien er een specifieke startdatum bekend is.

Heb je vragen? Mail dan naar registratie@lvsc.eu of bel met 024-3662080. 

PE-punten voor herregistratie
Voor het verzamelen van PE-punten voor de herregistratie kan een bij LVSC aangesloten supervisor en/of coach alle relevante informatie toevoegen aan zijn aanvraag. Wanneer een opleidingsinstantie/aanbieder van scholingsactiviteit PE-punten toegekend heeft gekregen, dan kan de coach volstaan met een certificaat van deelname waarop de punten zijn genoemd. Wanneer de opleidingsinstantie/aanbieder van scholingsactiviteit geen PE-punten heeft aangevraagd kan een supervisor/coach twee dingen doen:

1. De opleider/aanbieder verzoeken om PE-punten aan te vragen;
2. Alle relevantie informatie aan zijn aanvraag toevoegen over de inhoud, doel en duur van de opleiding.