Permanente Educatie

Onder Permanente Educatie wordt verstaan: educatieve activiteiten met als doel je kennis en vaardigheden als supervisor of coach op peil te houden en te vergroten.

Toekenning PE-punten

Organisaties of individuen die educatieve activiteiten aanbieden op Post HBO-niveau (of gelijkwaardig) voor professioneel begeleiders, kunnen hiervoor PE-punten aanvragen bij LVSC. Onze leden dienen zich voor hun beroepsregistratie continue bij te scholen en tonen dit aan met PE punten. De beoordeling van educatieve activiteiten wordt gedaan door onze coördinator registratiezaken. 
Categorieën waar PE-punten voor te ‘verkrijgen’ zijn: cursussen/trainingen, lezingen, workshops of congressen. 

Criteria
Een activiteit dient:

  • 100% relevant te zijn voor het vakgebied supervisie of coaching
  • expliciet aan supervisoren/coaches/professioneel begeleiders te worden aangeboden
  • Post-HBO of vergelijkbaar niveau te hebben
  • Minimaal 2 contacturen omvatten *

* Per 4 contacturen wordt 1 PE-punt toegekend.  Er worden geen aanvullende berekeningen toegepast (StudieBelastingsUren e.d. tellen niet mee). Per workshop van 2 uur wordt 0,5 PE punt toegekend.

Voor aanbieders van educatieve activiteiten geldt het volgende:

  • Aan het aanvragen van PE-punten zijn per activiteit jaarlijks kosten verbonden. Hier vind je de actuele tarieven erkenning opleiding en PE-punten
  • PE-punten worden toegekend voor een workshop of training van bijv. 1 of meerdere dagen of dagdelen.
  • Een toekening wordt standaard afgegeven voor 5 jaar. Aan het eind van deze periode zal de aanbieder gevraagd worden of verlenging gewenst is en verzocht worden verlenging aan te vragen. Als de opleider niet wenst te verlengen, zal de toekenning doorlopen in het lopende jaar en stopgezet worden vanaf 31 december van dat jaar. Als een aanbieder tussentijds besluit de toekenning terug te willen trekken dient dit verzoek uiterlijk op 1 december bij LVSC ontvangen te zijn, zodat de toekenning afloopt op 31 december van het lopende jaar.
  • Een eenmalige toekenning (bedoeld voor een eenmalige activiteit) is een jaar geldig en stopt automatisch op 1 januari van het volgende jaar.

Aanvragen PE punten

Om PE-punten aan te vragen kun je onderstaand formulier downloaden en mailen naar registratie@lvsc.eu

PE-punten aanvraagformulier Download formulier

Vermelding op onze website en extra promotie

Na toekenning van PE-punten word je activiteit geplaatst in het overzicht met extern PE-aanbod. We plaatsen je logo, link naar je website en een korte tekst van max. 100 woorden op de website.

  • Extra optie: Promotie in activiteitenoverzicht en ledennieuwsbrief

Wil je extra promotie van je PE-activiteit? Dat kan, indien je 10% korting verleent aan LVSC-leden op de prijs van de scholingsactiviteit

Wij zorgen er dan voor dat de startdatum van je activiteit óók geplaatst wordt in het activiteitenoverzicht op onze website. Daarnaast worden PE-activiteiten met ledenkorting gecommuniceerd in de LVSC-nieuwsbrief. Zodoende wordt je scholingsaanbod actief onder de aandacht van de leden gebracht. Indien je gebruik wilt maken van deze extra optie kun je dit aanvinken op het aanvraagformulier. Lees hier de voorwaarden voor de plaatsing van een PE-activiteit op de website. Heb je doorlopend aanbod? Je activiteit kan alleen geplaatst worden in het activiteitenoverzicht indien er een specifieke startdatum bekend is.

Heb je vragen? Mail dan naar registratie@lvsc.eu of bel met 024-3662080. 

PE-punten voor herregistratie
Voor het verzamelen van PE-punten voor de herregistratie kan een bij LVSC aangesloten supervisor en/of coach alle relevante informatie toevoegen aan zijn aanvraag. Wanneer een opleidingsinstantie/aanbieder van scholingsactiviteit PE-punten toegekend heeft gekregen, dan kan de coach volstaan met een certificaat van deelname waarop de punten zijn genoemd. Wanneer de opleidingsinstantie/aanbieder van scholingsactiviteit geen PE-punten heeft aangevraagd kan een supervisor/coach twee dingen doen:

1. De opleider/aanbieder verzoeken om PE-punten aan te vragen;
2. Alle relevantie informatie aan zijn aanvraag toevoegen over de inhoud, doel en duur van de opleiding.