Over LVSC

Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider

LVSC is een beroepsvereniging van en voor professioneel begeleiders. Zij dragen bij aan duurzaam leren van medewerkers, teams en organisaties. LVSC biedt aangesloten professioneel begeleiders een platform voor kwaliteit, ontmoeting en kennisuitwisseling. Daarnaast heeft LVSC een beroepsregister waar supervisoren, (team) coaches en organisatiebegeleiders zich kunnen registreren na afronding van een door LVSC erkende opleiding.

Onze professioneel begeleiders vormen een sterke leergemeenschap waarbinnen zij zich voortdurend ontwikkelen. Vind je het belangrijk om je te blijven ontwikkelen als professioneel begeleider, dan biedt LVSC verschillende mogelijkheden. Denk aan kennisbijeenkomsten in de vorm van intervisie, workshops, trainingen, LVSC colleges en een congres. Daarnaast geven we een praktijkwetenschappelijk vakblad, het Tijdschrift voor Begeleidingskunde, uit met bijbehorende kennisbank.

Visie

We staan voor de kwaliteit van onze (geregistreerde) professioneel begeleiders, waarbij toegankelijkheid en vertrouwen onze kernwaarden zijn. Professioneel begeleiders die trots zijn op hun vak en hun beroepsvereniging, overtuigen de buitenwereld van hun professionele meerwaarde.

Onze professionele begeleiders begeleiden leerprocessen van professionals, teams en organisaties. Binnen de context van werk of opleiding. Onze professionele begeleiders spelen in op de veranderende samenleving. 

Missie

Waar gaan we voor?

  • LVSC-leden faciliteren leren van individuele professionals, teams en organisaties.
  • Werkzaamheden gericht op interacties in de begeleiding van professionals en medewerkers, onder meer gericht op ontwikkeling in/van organisaties.
  • De bij ons aangesloten professionals in de begeleidingskunde zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van leer-/ontwikkelprocessen.
  • Mensen ‘sterker’ maken, leren zich te verhouden tot doelen en/of hun professie om prestaties te verbeteren.
  • Professionals in de begeleidingskunde (leden) ervaren LVSC als thuisbasis.
Tags: 
beroepsvereniging coaching
begeleidingskunde
supervisie en coaching