Klachtenprocedures van LVSC

Klachtenprocedure beroepsmatig

De klachtenprocedure van LVSC betreft de reikwijdte van de gedragscode. De gedragscode heeft betrekking op de professionele activiteiten van leden van LVSC en beoogt de kwaliteit van supervisie/coaching/organisatiebegeleiding, zoals uitgevoerd door supervisoren/coaches/organisatiebegeleiders ten overstaan van hun supervisanten/cliënten en ten overstaan van de organisaties, waarmee deze supervisoren/coaches/organisatiebegeleiders een overeenkomst hebben, te garanderen.

De gedragscode is niet van toepassing op werkbegeleiding, consultatie of andere begeleidingsactiviteiten die niet als supervisie, coaching of organisatiebegeleiding kunnen worden aangemerkt.

Klachten die andere werkzaamheden betreffen dan zoals bovenstaand genoemd, worden niet ontvankelijk verklaard en teruggestuurd of vernietigd door het bureau van LVSC. Klachten worden, gezien de privacy, uitermate vertrouwelijk behandeld.

De klachtenprocedure onderkent twee commissies:

  • Commissie van Toetsing en Bemiddeling (CvTB, voorheen Vertrouwenscommissie)
  • Het College van Tucht (CvT)

Via de klachtenprocedure kun je achtereenvolgens de te nemen stappen lezen in de klachtenprocedure binnen de CvTB en de CvT.

Ga naar de klachtenprocedure


K
lachtenprocedure intern: vertrouwenspersoon LVSC

LVVWillemijn Scheeren

Als lid van LVSC draag ik, Willemijn Scheeren, graag mijn steentje bij aan een sociaal veilige omgeving voor alle leden en medewerkers van LVSC.

Dat is mijn drive om vertrouwenspersoon te zijn.

Als externe vertrouwenspersoon begeleid en ondersteun ik leden en medewerkers van LVSC, bij door hen ervaren ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken.

Wanneer hier sprake van is, je hebt een klacht én je ervaart een drempel om dit zelf bespreekbaar te maken, ofwel een gesprek leidt niet tot een gewenste oplossing, dan kijk ik graag met je mee hoe hier mee om te gaan. Je kunt me bellen of mailen. Ben ik op dat moment niet bereikbaar dan neem ik binnen 48 uur contact met je op.

Belangrijke waarden waar je van uit kunt gaan zijn mijn integriteit, onafhankelijkheid, toegankelijkheid, vertrouwelijkheid en professionaliteit. 

Maar wat zijn ongewenste omgangsvormen? Wanneer is sprake van schending van integriteit? Waarvoor kunt u mij terecht en hoe ga ik te werk?

Het toegevoegde animatiefilmpje vertelt u hier meer over.

Video vetrouwenspersoon

 

Willemijn Scheeren

Telefoon: 0619361245

Email: info@willemijnscheeren.nl