Klachtenprocedure van LVSC

De klachtenprocedure van LVSC betreft de reikwijdte van de gedragscode. De gedragscode heeft betrekking op de professionele activiteiten van leden van LVSC en beoogt de kwaliteit van supervisie/coaching/organisatiebegeleiding, zoals uitgevoerd door supervisoren/coaches/organisatiebegeleiders ten overstaan van hun supervisanten/cliënten en ten overstaan van de organisaties, waarmee deze supervisoren/coaches/organisatiebegeleiders een overeenkomst hebben, te garanderen.

De gedragscode is niet van toepassing op werkbegeleiding, consultatie of andere begeleidingsactiviteiten die niet als supervisie, coaching of organisatiebegeleiding kunnen worden aangemerkt.

Klachten die andere werkzaamheden betreffen dan zoals bovenstaand genoemd, worden niet ontvankelijk verklaard en teruggestuurd of vernietigd door het bureau van LVSC. Klachten worden, gezien de privacy, uitermate vertrouwelijk behandeld.

De klachtenprocedure onderkent twee commissies:

  • Commissie voor Toetsing en Bemiddeling (CvTB, voorheen Vertrouwenscommissie)
  • Het College van Tuchtzaken (CvT)

Via de klachtenprocedure kun je achtereenvolgens de te nemen stappen lezen in de klachtenprocedure binnen de CvTB en de CvT.

Ga naar de klachtenprocedure