Intervisie

Wij vinden het belangrijk dat geregistreerde LVSC coaches en supervisoren intervisie volgen voor het behoud van hun beroepsregistratie. Bij intervisie leer je van en met elkaar als vakgenoten binnen een intervisiegroep. Iedereen kan een thema/vraag gerelateerd aan coaching/supervisie inbrengen om samen te onderzoeken en uit te werken.

Voor het behoud van je LVSC-beroepsregistratie is het een voorwaarde dat je in een groep met tenminste twee andere LVSC registercoaches en/of 2 andere registercoaches van St!R, NOBCO en/of Noloc en/of twee andere LVSC geregistreerde professionele begeleiders bijeenkomt. De intervisie omvat minimaal 15 bijeenkomsten gedurende de registratieperiode van vijf jaar. 

LVSC biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een Internationale Intervisiegroep via onze koepelorganisatie ANSE.

Definitie intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Begeleiders van LVSC kunnen helpen bij het opzetten en begeleiden van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe zij collega's verder kunnen helpen.

Doel: De deelnemers leren met collega's van werkervaringen en hoe zij zich hiertoe verhouden en begeleiden elkaar daarin.

Middel: Zoveel bijeenkomsten als de deelnemers noodzakelijk achten.

Werkwijze: De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren.

Vorm: Een intervisiegroep heeft 3 tot 6 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.

Meer lezen over intervisie?

Wil je meer lezen over intervisie? Hieronder vind je artikelen over intervisie.