Internationale samenwerking

LVSC is vertegenwoordigd in diverse samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als internationaal. Op deze pagina vind je een overzicht van onze (inter)nationale samenwerkingspartners. 

ANSE

Internationaal is LVSC federatief verenigd in ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). ANSE organiseert jaarlijks de Summer University voor alle aangesloten Europese beroepsverenigingen. Een internationale ontmoeting waar kennisdeling en -overdracht centraal staat. Meer achtergrondinformatie over ANSE vind je hier.  Op de ANSE-website lees je welke Europese beroepsverenigingen zijn aangesloten.

ANSE Journal
ANSE is in 2017 gestart met het uitgeven van het ANSE Journal. Via de ledennieuwsbrief ontvangen leden de link om het journal te downloaden. 

Publiceren in ANSE Journal
Het Journal werkt met themanummers. Ben je geïnteresseerd om hierin te publiceren? Neem dan contact op met de nationale editor Gerry Aerts via info@geosupervisie.nl. De thema’s worden vermeld in de ledennieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de publicaties en kun je die meteen downloaden. 

2017: ANSE 2017 volume 1 nr 1
2018: ANSE 2018 volume 2 nr 1
2019: ANSE-2019 volume 3 nr 1
2019: ANSE-2019 volume 3 nr 2
2020: ANSE-2020 volume 4 nr 1
2020: ANSE-2020 volume 4 nr 2
2021: ANSE-2021 volume 5 nr 1
2021: ANSE-2021 volume 5 nr 2
2022: ANSE-2022 volume 6 nr 1
2022: ANSE-2022 volume 6 nr 2
2023: ANSE 2023 volume 7 nr 1
2023: ANSE 2023 Volume 7 nr 2

Internationale Intervisiegroepen
ANSE stimuleert daarnaast het vormen van internationale intervisiegroepen. Wil je je als individu aanmelden of neem je al deel aan een internationale intervisiegroep en wil je deze groep aanmelden? Gebruik daarvoor de registratieformulieren op de ANSE-website.ANSE, partner van LVSC

Meer informatie en registratieformulieren Internationale Intervisie

AoCS

LVSC is partner van de AoCS (Association of Coaching Supervisors), een beroepsvereniging in Engeland voor supervisoren die supervisie geven aan coaches. De AoCS streeft naar internationale dekking van goed gekwalificeerde coaching supervisoren, waaronder in Nederland. LVSC en AoCS hebben een overeenkomst getekend waarin o.a. staat dat LVSC AoCS onder de aandacht brengt en promoot bij haar leden en er wordt wederzijds informatie en kennis uitgewisseld. Voordelen van deze samenwerking voor leden zijn: een gereduceerd lidmaatschap en een verkorte accreditatieprocedure. Wij informeren je via de nieuwsbrief en website over nieuwe ontwikkelingen. De samenwerkingsovereenkomst loopt voorlopig tot december 2022.

AOCS, partner van LVSCInformatie over inschrijfmogelijkheden voor LVSC-leden.

Website van AoCS