Ethische Gedragscode LVSC

Ethische gedragscode

De Ethische gedragscode van LVSC biedt richtlijnen voor een professionele, uniforme en transparante werkwijze voor coaches, supervisoren en organisatiebegeleiders.

In de Ethische Gedragscode LVSC staat beschreven hoe je als professioneel begeleider omgaat met thema’s als contractering,  geheimhouding / vertrouwelijkheid, professioneel handelen en integriteit.

Door je aan te sluiten bij LVSC, onderken en volg je de Ethische gedragscode LVSC.


Gedragscode LVSC Downloaden
Code of conduct LVSC (English version) Downloaden