Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden LVSC-websiteaccount

Met dit account is het mogelijk om je aan te melden voor LVSC-activiteiten in het activiteitenoverzicht. Indien je dit websiteaccount wilt opheffen, mail dit dan naar info@lvsc.eu.
 

Algemene Voorwaarden LVSC Lidmaatschap:

  • Leden zijn gehouden aan de gedragscode

download gedragscode

  • Een klacht indienen kan volgens het reglement van het College van Tuchtzaken

download reglement CvBT

  • Leden zijn op de hoogte van het huishoudelijk reglement
download huishoudelijk reglement
  • Studentleden zijn bekend met de voorwaarden
    en dienen zich te houden aan de aanvullende regels
    voor het Studentlidmaatschap
download de voorwaarden en regels studentlidmaatschap

Opzeggen

Lees hier hoe je jouw lidmaatschap kunt opzeggen.